Ada Cusidó

Des de fa anys, durant la primera quinzena de juny, es realitza una activitat que s’anomena “Hi havia una vegada” i s’emmarca en el marc del programa d’Animació a la lectura per a totes les etapes educatives dels diferents centres educatius de Ciutat Vella.

Plantem

Els nens i nenes de P3 som els encarregats de cuidar les plantes del pati del terrat. Aquest any hem plantat moltes plantes perquè estigui més maco i verd. També hem plantat clavells de moro en test individuals. Hem vist l’evolució i ara que ja són grans les cuidarem a casa!