– Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a d’Educació Especial.
– La conversa a “la rotllana”, “els racons” i el treball d’hàbits i d’autonomia formen part de les rutines diàries.
– Cada classe treballa el projecte del nom de la classe.
– Setmanalment, els nens i nenes realitzen tallers de plàstica, psicomotricitat vivencial, “conta contes” a la biblioteca de l’escola, treballen l’hort, juguen a platja i al parc, fan música amb la mestra especialista i treballen les àrees que corresponen al currículum d’educació infantil.
– A partir de P5 fan una sessió d’anglès a la setmana amb el mestre/a especialista.
– Tres cops al curs, van a la Biblioteca del Barri “La Fraternitat” a realitzar activitats de dinamització de la lectura.
– Els nens i nenes de P3 i els/les alumnes nous tenen un període d’adaptació.
– Es fan sortides pedagògiques i lúdiques al llarg del curs i P5 va de colònies.
– Es fomenta la participació de les famílies a través de “la maleta viatgera”, tallers voluntaris…

ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE

Els ambients són espais de lliure circulació, preparats pels adults amb materials pensats per satisfer les necessitats dels infants, on ells es converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge a partir del joc, l’experimentació i les relacions entre ells. Les propostes dels ambients canvien a mesura que el curs avança.

Els ambients respecten la diversitat i tenen en compte el ritme individual de cada infant, així com els seus interessos i motivacions. Són els infants qui prenen les decisions i busquen les seves pròpies estratègies davant dels reptes proposats.

L’adult, com a referent de l’infant, té el paper d’acompanyar pedagògicament i organitzar l’espai per tal d’afavorir els seus aprenentatges.

Aquest any els ambients són els següents:

Lumière: llum i foscor
Pitàgoras: matemàtic
Arquímedes: científic
Pompeu Fabra: lingüístic
Da Vinci: artístic
Olímpia: moviment
Can Galí: joc simbòlic

Pared del pati