– Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a d’Educació Especial.
– Es realitzen agrupaments flexibles a les àrees de llengua i matemàtiques, per tal d’oferir una atenció més personalitzada ja que es treballa amb grups més petits.
– Part de l’àrea de coneixement del medi natural es treballa a través del nostre Projecte Natura. Els nens i nenes tenen una sessió fixada a l’horari per realitzar un aprenentatge vivencial a partir del treball de l’hort i la cura dels animals de granja, a l’hora que es sensibilitzen amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
– Aquest curs, hem iniciat un nou projecte, la “CoCreació del Pati, amb la participació dels alumnes i de la comunitat escolar. Volem transformar la nostra zona d’esbarjo. A través de les assembles de classe i dels seus representants estem fent la diagnosi i l’anàlisi del nostre pati per poder-lo transformar i modificar.
– A tots els cursos de primària es realitzen projectes interdisciplinaris amb una metodologia globalitzadora que integra diverses àrees curriculars.
– L’activitat de l’aula s’adapta als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge dels alumnes. Si és necessari es fan Plans Individualitzats (PI) pels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
– Treballem sistemàticament la competència lectora dels alumnes. Dins l’horari de l’alumne/a tenim un espai diari destinat a la lectura. Tanmateix, l’alumnat gaudeix de la sessió de “conta contes” a la biblioteca de l’escola i fa ús del servei de préstec. També participem en les activitats de foment de l’hàbit lector que organitza la biblioteca del barri “La Fraternitat”. A més a més, cada curs gaudim de la visita d’un escriptor/a professional dins el programa “Lletres a les aules”.
– Fomentem la participació de l’alumnat a través de les assemblees d’aula i d’escola.
– Els alumnes aprenen a treballar en equip aplicant la metodologia de treball cooperatiu a la resolució de problemes, al treball de l’hort…
– L’àrea d’educació visual i plàstica es treballa a partir de tallers, en grups més reduïts, on es barregen alumnes del mateix cicle.
– L’activitat de piscina està inclosa en l’horari escolar del cicle inicial (1r i 2n) i a 6è de Primària.
– Es fan sortides pedagògiques i lúdiques (teatre, música, esport…) per dotar de sentit l’aprenentatge.
– A final de cicle (2n, 4t i 6è) es fan colònies per fomentar la cohesió del grup i treballar l’autonomia.