Passeig Marítim, 11                                   

08003 Barcelona   

                                    

Telèfon: 933 106 444    

 

e-mail:  a8037814@xtec.cat

 

Horari de direcció i administració  

 

   Equip directiu Administració
Matí      dilluns, dimecres, dijous i divendres 
 de 8,30h a 11h

 dimarts, dijous i divendres

 de 8,30h a 16h

Tarda

 dimecres de 15h a 16h