En aquesta pàgina podreu consultar l’Estratègia Digital de la nostra escola. Hem començat a elaborar-la el maig del 2022 i l’anirem construint durant els propers tres cursos.