L’adquisició de l’hàbit lector i el foment del gust per la lectura constitueix un dels principals objectius que ens plantegem com a docents.

Els alumnes de l’escola realitzen diverses activitats encaminades a l’assoliment d’aquest fi:

  • Conta contes a la biblioteca del centre i préstec de llibres (un cop a la setmana els alumnes d’Educació Infantil i quinzenalment els de Primària).
  • Participació al programa de dinamització de la lectura que organitza la biblioteca “La Fraternitat” (trimestralment, els alumnes de P3, P4 i P5 i, un cop al mes, els alumnes de 1r, 3r i 5è).
  • Franja de 30 minuts diaris de lectura individual o col·lectiva a l’aula (tot l’alumnat de Primària).
  • Visita d’un escriptor/a professional, en el marc del programa “Autors a les aules” que organitza l’Institut d’Estudis Catalans.
  • Apadrinament lector entre alumnes de 5è i 2n.