A la nostra escola seguim el mètode Innovamat de matemàtiques a tota la primària i cada infant té el seu quadern. A més, de 3r a 6è, l’alumnat utilitza un quadern d’anglès (workbook). A la resta de cursos i àrees, no s’utilitzen llibres de text.