Educació Infantil (P3, P4 i P5)

L’escola lliurarà el material de l’aula a tots els nens i nenes al llarg del curs escolar. S’abonarà una quota trimestral pel banc (ingrés) o per secretaria. Aquesta quota inclou també totes les sortides que es facin durant tot el curs. L’import de les colònies es farà fraccionat en tres pagaments. A les reunions de pares s’informarà de les dates i l’import total.

Material que han de dur totes els alumnes d’educació infantil:

 • Una bata a l’aula per quan l’activitat ho requereixi (pintura, manualitats…
 • El alumnes de menjador han de tenir una bata exclusivament per dinar(P3-P4-P5)
 • Un got de plàstic
 • Roba de recanvi a P3

1r Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes els quaderns de matemàtiques i el material escolar que està socialitzat. Cada trimestre s’ha de fer el pagament pel banc o per secretaria. Aquesta quota també inclou les sortides que es facin durant tot el curs.

2n Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes els quaderns de matemàtiques i el material escolar que està socialitzat. S’abonarà una quota trimestral pel banc (ingrés) o per secretaria. Aquesta quota inclou també totes les sortides que es facin durant tot el curs. L’import de les colònies es farà fraccionat en tres pagaments. A les reunions de pares s’informarà de les dates i l’import total.

3r  Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes l’agenda escolar  i el material d’aula pel funcionament de les activitats.

Cada trimestre s’ha de fer el pagament de la quota pel banc o per secretaria, també inclou les sortides que es facin durant tot el curs.

A l’inici de curs tots els alumnes han de dur el següent material de casa:

 • Estoig amb llapis nº2, goma, maquineta i llapis de colors

4t  Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes l’agenda escolar  i el material d’aula pel funcionament de les activitats.

Cada trimestre s’ha de fer el pagament de la quota pel banc o per secretaria. Aquesta quota inclou també totes les sortides que es facin durant tot el curs. L’import de les colònies es farà fraccionat en tres pagaments. A les reunions de pares s’informarà de les dates i l’import total.

A l’inici de curs tots els alumnes han de dur el següent material de casa:

 •  2 llibretes amb espiral de 50 fulls blancs mida DIN A4 (tapes blava i verda)
 •  1 llibreta amb espiral de 50 fulls quadriculats de 6mm (tapa vermella)
 •  Estoig: regle petit de 15 cm, llapis n.2, goma, maquineta, bolígrafs blau, verd, negre i vermell

 5è Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes l’agenda escolar  i el material d’aula pel funcionament de les activitats.

Cada trimestre s’ha de fer el pagament de la quota pel banc o per secretaria, també inclou les sortides que es facin durant tot el curs.

A l’inici de curs tots els alumnes han de dur el següent material de casa:

 • 2 llibretes amb espiral de 50 fulls blancs mida DIN A4 (tapes blava i verda)
 • 1 llibreta amb espiral de 50 fulls quadriculats de 6mm (tapa vermella)
 • Carpeta amb separadors
 • 1 llapis de memòria
 • Flauta
 • Estoig: Regle petit de 15cm, llapis n.2, goma, maquineta, bolígrafs blau, verd, negre i vermell.

 6è Primària

L’escola lliurarà a tots els alumnes l’agenda escolar  i el material d’aula pel funcionament de les activitats.

S’abonarà una quota trimestral pel banc (ingrés) o per secretaria. Aquesta quota inclou també totes les sortides que es facin durant tot el curs. L’import de les colònies es farà fraccionat en tres pagaments. A les reunions de pares s’informarà de les dates i l’import total.

A l’inici de curs tots els alumnes han de dur el següent material de casa:

 • 2 llibretes amb espiral de 50 fulls blancs mida DIN A4 (tapes blava i verda)
 • 1 llibreta amb espiral de 50 fulls quadriculats de 6mm (tapa vermella)
 • Carpeta amb separadors
 • 1 llapis de memòria
 • Estoig: Regle petit de 15cm, llapis nº2, goma, maquineta, bolígrafs blau, verd, negre i vermell